مقایسه سه برادر از یک خانواده، پیکوبردهای رسپبری پای
مقایسه سه برادر از یک خانواده، پیکوبردهای رسپبری پای

همه شما با رسپبری پای پیکو حتما آشنا شدید و یا در مورد آن کمابیش اطلاعی دارید. دو برادر دیگر این برد، یعنی رسپبری پای پیکو H و W عضوهای جدید این خانواده هستند. با الکترونیک 724 همراه باشید تا با آنها کمی بیشتر آشنا شویم.

رسپبری پای پیکو و رسپبری پای پیکو H:

این دو در اصل هیچ فرقی با هم ندارند به جز داشتن پورت دیباگ به صورت کانکتوری به جای لحیمی در برد پیکو H. این تنها تفاوت این دو برد هستند. سایر مشخصات آنها نیز به این صورت می باشد:

 • RP2040 microcontroller chip designed by Raspberry Pi in the United Kingdom
 • Dual-core Arm Cortex M0+ processor, flexible clock running up to 133 MHz
 • 264kB of SRAM, and 2MB of on-board flash memory
 • USB 1.1 with device and host support
 • Low-power sleep and dormant modes
 • Drag-and-drop programming using mass storage over USB
 • 26 × multi-function GPIO pins
 • 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-bit ADC, 16 × controllable PWM channels
 • Accurate clock and timer on-chip
 • Temperature sensor
 • Accelerated floating-point libraries on-chip
 • 8 × Programmable I/O (PIO) state machines for custom peripheral support

پین اوت رسپبری پای پیکو و رسپبری پای پیکو H:

پین اوت رسپبری پای پیکو و رسپبری پای پیکو H

رسپبری پای پیکو W:

اما میرسیم به عضو جدید خانواده یعنی رسپبری پای W که توسط یک چیپ CYW4343 شرکت Infineon مجهز به وای فای با مشخصات زیر شده است:

 • Wireless (802.11n), single-band (2.4 GHz)
 • WPA3
 • Soft access point supporting up to four clients

چیپ وایفای از طریق پورت SPI به پردازنده RP2040 متصل شده است. به همین دلیل یک سری محدودیت ها در استفاده از این پورت خواهید داشت اما به داشتن یک وای فای روی برد میارزد. برای داشتن عملکرد بهینه در سیگنال های وای فای بهتر هست که آنتن در فضای باز قرار بگیرد.

پین اوت رسپبری پای پیکو W:

پین اوت رسپبری پای پیکو W

منبع: Raspberry pi